Komende wedstrijden

DUI Duitsland SCO Schotland
Alle wedstrijden »

Teambuilding in voetbal: een team vormen!


Tinne ·

Teambuilding in voetbal: een team vormen!

Maximale motivatie werkt alleen met het juiste team

Elk team doorloopt vier fasen op weg naar de juiste ontwikkeling. Dit kan vergeleken worden met sportpsychologie. De eerste fase van ontwikkeling is elkaar leren kennen. Dit is waar de individuele spelers meer over elkaar te weten komen en banden ontwikkelen. De sfeer komt op de eerste plaats. De spelers zoeken hun individuele plaats in het team en oriënteren zich.
De tweede fase is wellicht de belangrijkste en moet door de coaches goed geobserveerd en gecontroleerd worden. Het gaat over confrontatie. Machtsposities en leidinggevenden worden vastgesteld, en er is veel weerstand tussen de spelers. Bovendien worden in deze fasen alle taken verdeeld. Het vermogen om te presteren is daarbij een belangrijk element.
In de derde fase wordt de orde hersteld en komt alles langzaam weer tot rust, omdat elke speler de juiste plaats en taken heeft gevonden en deze ook aanvaardt. Ook de eigenaardigheden van iedere speler wordt geaccepteerd en de prestaties nemen weer toe.
Het optimaliseren van de teambuilding is de laatste fase. Er worden gemeenschappelijke doelstellingen en waarden bepaald en ontwikkeld. De volledige energie wordt gebruikt om deze taken te volbrengen. Het is belangrijk aan deze voorwaarden vast te houden, niet alleen door ze toe te passen, maar ook door ze te verbeteren.

De praktijk is belangrijker dan de theorie

De duur van de fasen verschillen natuurlijk van team tot team en lopen niet altijd gelijk op. Ook de veranderingen van de teams in de verschillende fasen varieert. De confrontatiefase, d.w.z. de tweede fase, is gevaarlijk voor de teambuilding in het voetbal.
Voor veel teams is het probleem dat deze fase te lang of zelfs eeuwig duurt. Er zijn voortdurend groepsformaties en machtsstrijd. Vaak kunnen individuele spelers niet met elkaar opschieten of wordt de leidersrol niet aanvaard. Soms is er ook weerspannigheid tegen de coaches en staat het "team" op het punt uitgeschakeld te worden. Bovendien gebeurt het vaak dat teams die de confrontatiefase met succes hebben doorlopen, er weer in terugvallen.
Een van de meest voorkomende redenen hiervoor is dat er te weinig communicatie is geweest tussen de spelers. Mislukkingen, gebrek aan leiderschap of interpersoonlijke problemen zijn ook vaak signalen dat er een terugval kan ontstaan. Daarom mogen maatregelen ter versterking van het team in het voetbal niet verwaarloosd worden.
Dit geldt niet alleen voor bepaalde seizoenen, maar voor het hele jaar. Het team groeit tijdens de voorbereiding naar elkaar toe en het doel is dat iedereen aan het eind van de voorbereiding de juiste plaats voor zichzelf heeft gevonden en die plaats aanvaardt. Alleen op die manier kan er een goede samenwerking worden bereikt, die voortdurend wordt verbeterd.

Leg teambuildingactiviteiten uit aan iedereen

Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke speelfilosofie is een zeer belangrijke bouwsteen van teambuilding, evenals het bepalen van gemeenschappelijke waarden en doelen, en een duidelijke verdeling van rollen en taken binnen het eigen team. Maar wat is de filosofie van het spel? De basis voor een motiverend en succesvol spel is de filosofie. Dit wordt in eerste instantie bepaald door de coach, met de verdere hulp van de leidinggevende spelers. Bij de ontwikkeling ervan moet er rekening worden gehouden met de verschillen tussen voetbal voor kinderen en voetbal voor volwassenen.
Terwijl het in het seniorenvoetbal vooral om de juiste tactiek gaat, worden in het kindervoetbal de ouders er vaak bij betrokken. Daarom moet de coach de door de ouders meegedeelde intenties duidelijk uitleggen voor het begin van het seizoen. Het gaat in de eerste plaats om leerdoelen en spelverdelingen die de coach duidelijk voorstelt, zodat er tijdens het spel geen misverstanden ontstaan.
De inhoud verschilt dus sterk tussen jongere en oudere leeftijdsgroepen. Zonder welomschreven doelstellingen zal men in het voetbal - net zoals in het gewone leven - geen succes op lange termijn kunnen worden bereikt. Daarom is het gemeenschappelijke doel de sterkste bouwsteen van teambuilding.

Het bevorderen van de teamgeest: Ideeën voor teambuilding

De doelen moeten door het team zelf worden vastgesteld, zodat deze kunnen worden geïntegreerd. Er wordt niet van de coach gevraagd om dit te doen. De doelen moeten hoog zijn, maar niet te utopisch. Het is heel belangrijk om kleine subdoelen te stellen die beetje bij beetje kunnen worden afgevinkt. Een vaste termijn is ook belangrijk, zodat het team precies weet wanneer het moet beginnen met het nastreven van de doelen om ze te bereiken.
De mijlpalen moeten zo worden vastgesteld dat ze kunnen worden gecontroleerd en gemeten. Een doel zou bijvoorbeeld kunnen zijn: "We willen ten minste 10 punten halen tijdens vijf wedstrijden". Op die manier is elke speler gemotiveerd en weet deze precies welk doel het hele team wil bereiken.
De coach maakt de ideeën meestal bekend tijdens de voorbereiding van het seizoen. Hier spreekt hij zijn wensen uit over het gedrag en de houding van de spelers. De normen worden vaak opgenomen in de zogenaamde strafcatalogus. Maar het is natuurlijk altijd beter als de normen samen met de individuele spelers worden vastgelegd. Op die manier zorgt men ervoor dat elke speler met deze regels kan omgaan en ze ook nastreeft.
Een andere maatstaf voor een optimale teamvorming in het voetbal is de taakverdeling in het team. Dit betreft niet alleen organisatorische taken, zoals het organiseren van een zaal, maar ook de tactische taken in het spel zelf. Open communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. De spelers moeten samen hun sterke punten laten zien en ook onderling van gedachten wisselen over wie het meest geschikt is voor welke positie of wie de strafschoppen neemt. Dit omvat ook de benoeming van de aanvoerder.

Conclusie: Teambuilding in het voetbal

Teambuilding is enorm belangrijk en een essentieel element in het profvoetbal - maar ook in de amateursport. Als je de teambuilding van een team begrijpt, heb je misschien ook een voordeel bij het invullen van een pronostiek. Bekijk gerust onze regels of registreer je hier met enkele klikken.


Reacties (0)

Er zijn geen reacties gevonden.

Bedrijfspronostiek.be

Een WK Pronostiek voor je bedrijf?

Wil je een exclusieve voetbalpronostiek voor jouw bedrijf? Dat kan! Met een bedrijfspronostiek maak je jouw pronostiek zo exclusief als je zelf wil. Voeg de kleuren en logo van jouw onderneming toe, nodig je collega’s uit en laat ze voorspellen. Om het nog leuker te maken laat je teams en afdelingen tegen elkaar strijden om eeuwige roem!

Bedrijfspronostiek.be »